Brandkaptajner fra alle frivillige brandværn i Sønderborg kommune, er lige nu samlet for at finde en løsning på deres fælles hverveproblemer. Der mangler 50 brandfolk her og nu - og på sigt er tallet 100 grundet den naturlige afgang.

Workshoppen har til formål at finde nye hvervetiltag, samt at udvikle et koncept til fastholdelse af nuværende brandfolk.