Privatlivs- og persondatapolitik

Om Beredskabsforbundet

Websitet blivbrandmandnu.dk er ejet af Beredskabsforbundet. Vi er en selvejende institution, der er på finansloven under Forsvarsministeriets resort område. Beredskabsforbundets virke er reguleret i rammeaftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet samt i vores vedtægter.


Beredskabsforbundet behandler personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, og efter Persondataforordningens artikel 13 skal du have en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af de persondata, der behandles af os.

Gennemgående for Beredskabsforbundets databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra lovlige og berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Dataansvarlig og Data Protection Officer (DPO)

Beredskabsforbundet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Har du spørgsmål til privatlivspolitikken, er du velkommen til at kontakte vores Data Protection Officer (DPO):

Fuldmægtig Jeanett Ojén
Beredskabsforbundet
E-mail: jeo@beredskab.dk
Tlf. 30 76 31 65
Tlf. 35 24 00 00


Behandling af personoplysninger i Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundet behandler de personoplysninger du afgiver når du udfylder og sender ansøgningsformularen på www.blivbrandmandnu.dk:

 • Navn, alder, adresse, telefonnummer, og e-mailadresse.

Hvor får Beredskabsforbundet oplysningerne fra?

Vi får oplysningerne fra dig, når du udfylder vores ansøgningsformular.


Formål med behandling af personoplysninger for besøg på www.blivbrandmand.dk

Beredskabsforbundets formål med behandling af personoplysninger er at hverve frivillige deltids brandmænd til de danske beredskaber.


Retsgrundlag for behandling af personoplysninger på www.blivbrandmandnu.dk, tilhørende Beredskabsforbundet

Retsgrundlaget for vores behandling af almindelige personoplysninger følger af Persondataforordningens artikel 6, hvor behandling er lovlig, når:

 1. Du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 2. Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du har part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Samtykke

Vores behandling af dine personoplysninger baserer sig alene på dit samtykke. Det er frivilligt om du vil give samtykke, men vi kan kun modtage din ansøgning, hvis du giver samtykke til, at vi må behandle de persondata du har afgivet i ansøgningsformularen. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at give os besked om det. Ved at give samtykke acceptere du at Beredskabsforbundet må videregive din oplysninger til den brandstation du har sendt en ansøgning til, enten via mail eller ved at kontaktpersonen kan downloade din ansøgning fra www.blivbrandmandnu.dk


Dataminimering

Beredskabsforbundet indsamler ikke flere personoplysninger end hvad, der er nødvendigt for at opfylde de pågældende formål.


Rigtighed

Beredskabsforbundet er forpligtet til at sikre, at personoplysningerne er rigtige og ajourførte.


Videregivelse af personoplysninger

Når du trykker på ”send ansøgning” gemmer vi dine indtastede data i vores database. Til hver rekrutteringskampagne er der tilknyttet en kontaktperson fra den enkelte brandstation, som modtager besked på e-mail om, at du har sendt en ansøgning. Kontaktpersonen kan via sit login til administrationsmodulet, se din ansøgning og de oplysninger du har givet.

Hvem har adgang til dine oplysninger:

 • Kontaktpersonen/kontaktpersonerne fra den brandstation du har sendt ansøgningen til.
 • Beredskabsforbundets ansatte som arbejder med BlivBrandmandNu.dk
 • Webudviklere som arbejder på systemerne bag www.blivbrandmandnu.dk

For eksterne samarbejdspartnere gælder det, at BEREDSKABSFORBUNDET har lavet en databehandleraftale med de virksomheder som har adgang til din oplysninger.

Beredskabsforbundet videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Generelt opbevarer vi kun dine persondata, så længe det er relevant i forhold til de pågældende regler/formål, dvs. 12 måneder, hvorefter de anonymiseres eller slettes.


Brug af www.blivbrandmandnu.dk (cookies m.v.)

Beredskabsforbundet benytter cookies på denne hjemmeside.

Beredskabsforbundet samler kun oplysninger om, hvordan du benytter vores hjemmeside med henblik på at forbedre og sikre hjemmesiden funktionalitet og brugervenlighed. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om antal besøg, gennemsnitlig besøgstid og færden på sider. Derudover kan cookies være med til at huske dine tidligere indstillinger i forhold til eksempelvis skriftstørrelse.

Din brug af vores hjemmeside giver kun Beredskabsforbundet personlige oplysninger om dig, hvis du selv har givet os dem.

Ønsker du ikke at tillade cookies, kan du indstille din browser/smartphone til at blokere for cookies, slette cookies eller at modtage advarsel, når en cookie gemmes.


Sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger

Beredskabsforbundet har høje standarder for sikkerhed, både fysisk og digitalt. Det gælder også beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Vi har en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores sikkerhedsstandarder.


Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til Beredskabsforbundet.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.