Falck Glamsbjerg

Falck Glamsbjerg Søndergade 50 5620 Glamsbjerg Ansættelsesforhold: Deltidsansat på timeløn Send ansøgning

Betingelser for ansættelse

Vi har behov for brandfolk som kan møde ved tilkald i dagtimerne. Du skal derfor bo og/eller arbejde i Glamsbjerg, maksimalt 5 minutter væk fra brandstationen. Du behøver ikke at kunne møde i aften- og nattetimerne, bare du kan møde i dagtimerne. Måske du arbejder om natten udenbys, men er hjemme i dagtimerne eller arbejder i Glamsbjerg i dagtimerne.

Yderligere oplysninger

Falck uddanner dig til brandmand. Du behøver ikke have brandmandsuddannelsen i forvejen. Du får løn under uddannelse.