Tilbage til oversigt

Falck Rønne

Bornholms Brandvæsen Ved Lunden 9 3700 Rønne Giv mig besked! Giv os din e-mail og mobilnummer, så giver vi dig besked, når denne brandstation mangler brandfolk.

Betingelser for ansættelse

Som deltidsbrandmand på Bornholm skal du, ud over at gennemføre brandmandsuddannelsen, også være indstillet på at gennemføre en lokalt tilrettelagt overfladeredderuddannelse, som sætter dig i stand til at indgå i overfladeredderberedskabet på Bornholm.

En overfladeredder er en brandmand, der er uddannet og særligt trænet i at varetage en lang række redningsopgaver på og i vandet ved eksempelvis:

• Drukneulykker
• Kæntrede både
• Personer i havsnød
• Personer der er gået igennem isen (isredning)
• Eftersøgning af personer/genstande fra overfladen