Tilbage til fakta

Det uddannelsesmæssige

Uddannelsen får du, når du er blevet ansat på en brandstation. Du skal derfor først sende din ansøgning til en brandstation og bliver du ansat, vil du blive tilbudt en brandmandsuddannelse.

Sådan bliver du uddannet til brandmand

Grunduddannelsen, som også kaldes Indsatsuddannelsen, er tilrettelagt som en blanding af aften- og weekenduddannelse med ét modul pr. uge. På nogle stationer kan uddannelsen også arrangeres som en sammenhængende uddannelse over to hverdagsuger.
Der tages hensyn til den enkelte og deres arbejdssituation og privatliv. Det samlede omfang er 74 timer. Du vil oftest blive uddannet på den lokale brandstation

Grunduddannelsen efterfølges af Funktionsuddannelsen, som er på 148 timer. Denne del gennemføres som regel over fire hverdagsuger eller otte weekender.
På funktionsuddannelsen bliver du undervist i førstehjælp (med mindre du allerede har et certifikat), røgdykning, eftersøgning, frigørelse fra biler og alle de funktioner, du skal kunne som fuldt befaren brandmand.

Er du uddannet for nogle år siden?

Er din uddannelse nogle år gammel, så fortvivl ikke. Uddannelsen udløber ikke længere efter 5 år, så du kan derfor ret hurtigt indgå i vagten, selvom du tog værnepligtsuddannelse for flere år siden. Frem for at tage hele uddannelsen igen, skal dine kompetencer vurderes. Det vil sige, at du sammen med brandstationen finder ud af, hvad du skal opdateres i for at være klar som brandmand igen.

Er brandmænd kun mænd?

Nej, kvinder er lige så velkomne. Målet er, at 50% er kvinder over de kommende år. Vores erfaring er, at kvinder klarer sig lige så godt som mændene. Der er flere steder nogle fysiske krav som skal opfyldes, og her kan det være nødvendigt for nogle mænd og kvinder at forbereder sig forud, med noget fysisk styrke og konditionstræning. Fra naturens side har kvinder mindre muskelmasse end mænd, men erfaringen viser, at det ikke gør nogen betydelig forskel ved de fysiske tests. Du kan derfor som kvinde trygt søge ind i brandmandsfaget.

Det handler ikke om køn, men om teamwork. I hjælper hinanden for at nå i mål. Det kan være meget krævende at være brandmand. Derfor hjælper man hinanden – og det resulterer ofte i livslange venskaber.

Hvordan med løn?

I de fleste egne af Danmark får du, som deltidsbrandmand, løn efter gældende overenskomst, når du er under uddannelse, under udrykning og på andre opgaver. Du får desuden et månedligt beløb for at stå til rådighed. Bor du i det sydlige Jylland fra Kolding og syd på, bliver du en del af Sønderjyllands Frivillige Brandværn, og som navnet siger, er du frivillig og bliver derfor ikke aflønnet.